سایت دانشگاه سامانه اتوماسیون اداری  | سامانه فیش حقوقی بازنشستگان
 
مشاهده فیش حقوقی
 
  نام کاربری :
لطفاً به نکات زیر توجه کنید:
 
 
برای ورود به سیستم از کد ملی خود به عنوان نام کاربری و رمز عبور استفاده نمایید.بعد از ورود قادر به تغییر رمز خود می باشید
 
سیستم در حال  تکمیل است. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت  مراتب را به واحد فناوری اطلاعات اطلاع دهید
 
 
 
 
  رمز ورود :
ماه :
سال :
   
 
 
 
 
 
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني هرمزگان

اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات